sdu link
link til forside
Ňbningstid: torsdage 10 - 12 (Tlf. 65 50 32 89) | Kontakt Visecenteret | SDUForside

Litteratur. Publikationer

Andersen, Flemming G.: Commonplace and Creativity. Odense University Press 1985
Andersen, Flemming G. Otto Holzapfel, Thomas Pettitt: The Ballad as narrative. Odense University Press 1982
Andersen, Ruth: Den rapmundede Muse. Ti års danmarkshistorie i skillingsviser fra Matthias Seests bogtrykkeri. Odense Universitetsforlag 1995
Clausen, Karl: Dansk Folkesang gennem 150 år. 1958. Genoptryk 1975
Dal, Erik: Nordisk folkeviseforskning siden 1800. Omrids af text-og melodistudiets historie og problemer især i Danmark. Schultz Forlag 1956
Holzapfel, Otto: Det balladeske. Fortællemåden i den ældre episke folkevise. Odense Universitetsforlag 1980.
Holzapfel, Otto: Bibliographie zur mittelalterlichen skan-dinavischen Volksballade. Turku 1975
Lundgreen-Nielsen, Flemming og Hanne Ruus, red.: Sv√łbt i m√•r, 1-IV, Reitzel 1999 ff

Pedersen, Rita: hvorledes jeg kvæder visen frem. Kvindelige meddelere i den nordiske folkevisetradition i 1500-1800-tallet (i: Nordisk kvindelitteraturhistorie I, Rosinante 1993)
Pedersen, Rita og I√łrn Pi√ł: Dronningens Visebog. Viser indsamlet af en folkemindesamler i sekstende √•rhundrede. Med tilrettelagte og harmoniserede melodier fortrinsvis fra nittende √•rhundrede. Foreningen Danmarks Folkeminder 1984
Pi√ł, I√łrn: Nye veje til folkevisen. Gyldendal 1985
Pi√ł, I√łrn: Visemageren. 1800-tallets skillingsvisekonge Julius Strandberg. Strandbergs Forlag 1994
Pi√ł, I√łrn: 80 'er-viser fra Julius Strandbergs skillingsvisev√¶rksted. Strandbergs Forlag 1980
Pi√ł, I√łrn: Produktionen af danske skillingsviser mellem 1770 og 1821 og samtidens syn p√• genren. Stencil 1969
Schi√łrring, Nils: Det 16. og 17. √•rhundredes verdslige danske visesang, I-II. K√łbenhavn 1950
Stidsen, Johannes Enggaard: Hold fast ved det du har. De stærke jyder, med særligt henblik på deres salme- og sangtradition. Odense Universitetsforlag 2002
Thomsen, Thomas: Farvel til Danmark. De danske skillingsvisers syn på Amerika og på udvandringen dertil 1830-1914. Udg. 1980
Thomsen, Thomas: Jens med guldklumpen. 110 skillingsviser om Amerika og udvandringen 1830-1914. Chr. Erichsens Forlag 1982

Symposieberetninger:

Oral tradition. Literary tradition. Odense University Press 1977
The European Medieval Ballad. Odense University Press 1978
The concept of tradition in ballad research. Odense University Press 1985

Udgaver

Danmarks gamle Folkeviser (DgF), Kommenterede tekster bd. I-X, Melodier bd. XI, Registre og kildebeskrivelser bd. XII, Universitets-jubilæets danske samfund, 1873-1976
Danske Viser fra Adelsviseb√łger og Flyveblade (DV), Tekster bel. I-III, Kommentarer bd. IV-V, Visetill√¶g, kommentarer, kildebeskrivelser og registre, bd. VI, Sproghistorisk indledning og ordsamling, bd. VII, Gyldendal 1912-30
Danske Skæmteviser (Folkeviser og litterær Efterklang) efter Visehaandskrifter fra 16.-18.Aarh. og Flyveblade, Tekster bd. 1,1, Kommentarer, kildebeskrivelser, registre og ordliste, bd. 1,2, Bianco Luno 1927-28
Lystige Viser, bd. I-XIII, Politikens Forlag 1952 ff. (LV)

Sangindekser

Bj√łrnum, Ove: Sangindeks. Bibliotekscentralens Forlag 1981
Holst, Poul: Dansk digtkatalog. Dansk bibliografisk kontor 1956
Dansk sangindeks bd. Iff, Bibliotekscentralens Forlag 1952ff.

Ikke-publiceret forskningsmateriale

Traditionsoversigter, håndskriftregistranter, meddeler-kommentarer, 1980 ff. Kan rekvireres ved henvendelse til Visecentret.

<< Forside