sdu link
link til forside
Ňbningstid: torsdage 10 - 12 (Tlf. 65 50 32 89) | Kontakt Visecenteret | SDUForside

I. Skriftlige og mundtlige kilder til folkelig dansk visetradition gennem 450 år

Emneord, dansk
Episke folkeviser, skæmteviser, lyriske viser, lejlighedsviser

Emneord, engelsk
Epic ballads, comic songs, lyrical songs, occasional songs

Beskrivelse
Samlingen, der indeholder h√•ndskrevne viseb√łger og lydb√•nd med sang og erindringsfort√¶llinger, har dette omfang:

 1. 40 h√•ndskrevne viseb√łger fra 16.-17. √•rhundrede som mikrofilms og papirkopier.
 2. 85 h√•ndskrevne viseb√łger fra 18.-20. √•rhundrede som originaler eller papirkopier.
 3. 100 kassettebånd med visesang og erindringsfortællinger, optaget i 20. århundrede.

Samlingens ældste del (1.), der betragtes som afsluttet, er kopieringer af originale håndskrifter fra biblioteker og landsarkiver i Danmark og Sverige. Håndskrifterne omtales i DgF (Danmarks gamle Folkeviser XII).

   Den yngre del (2.-3.) er indsamlet af Projekt Visecenter i perioden fra 1982, fortrinsvis hos private, og der foreg√•r stadig et ops√łgende arbejde med indsamling af folkelig skriftlig og mundtlig visetradition.

   Samlingen d√¶kker udelukkende dansk omr√•de, men kan is√¶r for den yngre dels vedkommende opdeles i fynsk, sj√¶llandsk og jysk tradition.

   Form√•let med indsamlingen har - udover det kulturbevarende aspekt - v√¶ret at skaffe traditions- og viseforskere mulighed for som helhed og p√• √©t sted at arbejde med dansk visetradition gennem 400 √•r med unders√łgelser bl.a. i den yngre (stadig levende) traditions kilde- og stilforhold til √¶ldre tradition. En anden vigtig funktion er den service, der kan gives til undervisere, studerende og private.

Description
The collection consists of 40 older (16th-17th century) and 85 younger (18th-20th century) handwritten songbooks as well as 100 cassette tapes of songs and memoirs recorded by Projekt Visecenter in the 20th century.
   The collection covers solely the Danish field and its purpose is primarily to give researchers of songs and tradition the possibility of working with Danish songtradition through 400 years with studies into for instance source and style relations of the younger tradition to the older tradition.

Geografisk område
Danmark.
For den yngre traditions vedkommende opdeling i fynsk, sjællandsk og jysk overlevering.

Periode
1550-2000.

II. Trykte kilder til folkelig dansk visetradition gennem 450 år.

Emneord, dansk
Folkelige (episke, lyriske, sk√¶mtende) viser, lejlighedsviser, nyhedsviser (aktuelle viser), F√¶drelands- og politiske viser, s√łmands- og h√•ndv√¶rkerviser, teater- og revyviser.

Emneord, engelsk
Popular (epic, lyrical, comic) songs, occasional songs, songs about contemporary events, patriotic and political songs, shanties and tradesman-songs, theatre- and revue-songs.

Beskrivelse
Samlingen, der indeholder forskellige småtryk, har dette omfang:

 1. 2.500 skillingstryk fra 16.-18. århundrede som mikrofilm og/eller papirkopier.
 2. 3.300 skillingstryk fra 19.-20. århundrede som originaler eller papirkopier.
 3. 1.000 sangpostkort fra 20. århundrede som originaler eller papirkopier.
 4. 20 samlehefter med ugebladsviser samt 500 udklipsviser fra dag- og ugeblade, 20. århundrede. Originaler eller kopier.

Den √¶ldste del (1.) er kopieret efter originaler p√• biblioteker og arkiver i Danmark.    Den yngre del (2.-4.) er indsamlet af Projekt Visecenter i perioden fra 1982, fortrinsvis hos private. Der foreg√•r l√łbende indsamling.
   Samlingen d√¶kker dansk omr√•de.
   Form√•let med indsamlingen har - udover det kulturbevarende aspekt - v√¶ret at skaffe traditions- og viseforskere mulighed for at belyse sm√•trykkenes betydning for den skriftlige og mundtlige tradition for s√• vidt ang√•r datering, stil, genre, overleveringsformer m.m.    En anden vigtig funktion er den service, der kan ydes historikere, kultur- og medieforskere, undervisere, studerende og private.

Description
The collection consists of 2.500 older (16th-18th century) and 3.500 younger (19th-20th century) broadsheets, 1.000 postcards with printed songs (20th century) as well as songs from weekly papers and news papers from the 20th century.
   The collection covers solely the Danish field and its purpose is primarily to give researchers of songs and tradition the possibility of studying the significance of the small sheets (sm√•tryk) for the oral and written tradition in what concerns dating, style, genre, ways of tradition etc.

Geografisk område
Danmark

Periode
1550-2000

III. Trykte udgaver af tekster og noder til folkelig dansk vise-, sang- og salmetradition.

Emneord, dansk
Episke folkeviser, sk√¶mteviser, lyriske viser, lejlighedsviser, b√łrnesange, salmer og skolesange, film- og revyviser.

Emneord, engelsk
Epic ballads, comic songs, lyrical songs, occasional songs, songs for children, hymns and schoolsongs, film- and revue-songs.

Beskrivelse
Samlingen, der indeholder trykte tekst- og nodeudgaver, har dette omfang:

 1. 100 viseudgaver (16.-20. århundrede).
 2. 180 salme- og sangb√łger (19.-20. √•rhundrede).
 3. 300 nodeb√łger og -hefter (19.-20. √•rhundrede).
 4. 1.600 nodetryk (19.-20. århundrede):

Samlingen er indsamlet subs. indk√łbt af Projekt Visecenter i perioden 1982-2000 og suppleres stadig.
   Den d√¶kker s√•vel dansk som udenlandsk omr√•de.
   Den √¶ldre del (1.) er et led i forskningen i den trykte visetradition og dens forhold til skriftlig og mundtlig tradition.
   Den yngre del (2.-4.) fungerer is√¶r som h√•ndbogssamling.

Desciption
The collection consists of 100 song-editions (16th-20th century), 180 hymn- and songbooks, 300 books and booklets of sheet music as well as 1.600 sheets of music (19th-20th century). The collection covers mainly the Danish field, a smaller part of it covers the European field.
   The collection acts primarily as a collection of handbooks and it forms part of the study of song- research into printed tradition as opposed to oral and written tradition.

Geografisk område
Danmark/Europa.

Periode
17.-20. århundrede.

Locator
Projekt Visecenter
Syddansk Universitet
Campusvej 55
5230 Odense M.
DANMARK
Tlf. 6550 3209

Åbningstid og ekspedition: Torsdag kl. 10-12. Udenfor åbningstiden, kontakt eventuelt: Musikafdelingen, Syddansk Universitetsbibliotek, tlf. 66110678.

Adgang til samlingen: I åbningstiden og efter aftale. Intet hjemlån.

Katalogiseringsform: Alfabetisk kortkatalog og edb-registrering.

Ophav
Ansvarshavende: Projekt Visecenter v/Syddansk Universitet.


<< Forside