sdu link
link til forside
Ňbningstid: torsdage 10 - 12 (Tlf. 65 50 32 89) | Kontakt Visecenteret | SDUForside

Historien om Projekt Visecenter begynder i 1977, hvor Laboratorium for folkesproglig Middelalderlitteratur (nu: Center for Middelalderstudier) etableredes. Folkeviseforskningen, vel at mærke forskningen i den ældst kendte (såkaldt middelalderlige) folkevisetradition, havde en vigtig rolle i Middelalderlaboratoriets arbejde og var flere gange emnet for de årlige symposier.

   I forbindelse med denne folkeviseforskning grundlagdes den (komplette) samling af de danske viseh√•ndskrifter fra 1500- og 1600- tallet, kopierede efter de originale viseb√łger i Landsarkivet for Fyn, Det kongelige Bibliotek i K√łbenhavn, Kungliga Biblioteket i Stockholm og Syddansk Universitetsbibliotek i Odense.

I 1982 √łnskede man at inddrage forskningen i den nutidige danske visetradition, der har r√łdder i den √¶ldst kendte tradition, repr√¶senteret ved ovenn√¶vnte kilder fra 1500- og 1600-tallet. Derfor ans√• man det for form√•lstjenligt at danne et selvst√¶ndigt viseindsamlings- og forskningscenter med egen bestyrelse og eget annuum under Odense (nu: Syddansk) Universitet.
   Gennem forskning i 1800- og 1900-tallets tradition, hvor kontakt med visemeddelerne har v√¶ret og stadig er mulig, kan der gives et langt mere nuanceret billede ogs√• af den gamle visetradition - og der blev nu lagt v√¶gt p√• indsamling af:

Visecentret har under denne indsamling fået stor folkelig tilslutning gennem afleveringer af skriftligt/trykt kildemateriale, tit arvet fra ældre familiemedlemmer, fulgt op af sang og erindringsfortællinger, en vigtig faktor i forskningen i folkelig tradition.

Visecentrets efterh√•nden omfattende kildesamling er i √•r 2000 gennem et mange√•rigt frugtbart samarbejde med Syddansk Universitetsbibliotek suppleret ved bibliotekets erhvervelse af Karl Clausens sanghistoriske Samling, tidligere placeret i Dansk Skolemuseum og nu anbragt i Projekt Visecenters regi. Samlingen indeholder sangoptagelser, h√•ndskrifter, noder, sm√•tryk, vise- og sangudgaver, en afdeling med skolesangb√łger, h√łjskole- og foreningssangb√łger, salmeb√łger samt en omfattende samling af historisk baggrundslitteratur med en del v√¶gt p√• s√łnderjyske forhold.

Projekt Visecenters umiddelbare adgang til prim√¶rkilder og baggrundslitteratur er i 2002 blevet yderligere udvidet ved Syddansk Universitetsbiblioteks anbringelse i Visecentrets regi af udgaver og afhandlinger i Erik Dals Samling af dansk-europ√¶isk Folkeviselitteratur. Hermed er der opst√•et et enest√•ende forskningsmilj√ł p√• et og samme fysiske omr√•de:

Center for Middelalderstudier med tilh√łrende bibliotek

Center for studier i folkelig visesang med tilh√łrende arkiv og bibliotek
Tre samlinger fra Syddansk Universitetsbibliotek: Erik Dals folkevisesamling, Karl Clausens sanghistoriske samling og Anders Mallings salmebogssamling.


<< Forside